Jan Čarek: "Jen mít oči k vidění,  uvidět co každý z lidí nevidí a neuvidí… "                            

Říjen 2011


Čelákovice a okolí v každé roční době

16. října 2011 v 21:49 | Zdena |  Výlety
Nejprve trochu z historie města Čelákovic:
Ve 12.století zde vzniklo dřevěné opevněné sídlo, které bylo okolo roku 1300 rozšířené do podoby kamenné tvrze. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1290, kdy se Čelákovice staly předmětem prodeje a koupě mezi českým králem Václavem II. a klášterem v Sedlci u Kutné Hory. Předpokládá se, že v této době mělo zdejší sídlo za sebou již asi 200 let trvání. O tom, že se nejednalo o zcela bezvýznamnou vesnici mluví fakt, že zdejší kamenný kostel pochází již z 12. století. První zpráva též označuje Čelákovice za opiddum, což značilo větší osadu (městečko).


Znak a vlajka Čelákovic

Městský znak je v publikaci J. Čarka popisován takto:
"Na modrém štítě je dub s pěti kořeny a se zelenými ratolestmi, které nesou listí a žaludy. Na pravé straně kmene je jeden suk uprostřed výšky, na levé dva suky po uťatých větvích. Vpravo od kmene je zlatý štítek se dvěma rozloženými černými křídly, která se navzájem nedotýkají, vlevo je pak úplný znak s prázdným červeným štítkem, nad nímž je kolčí, doprava obrácený helm s červeno-bílými pokryvadly, zlatou korunou a v klenotu se dvěma rozloženými černými křídly."
praporTento znak byl městu udělen patrně Konrádem Krajířem z Krajku. Rod Krajířů z Krajku vlastnil zdejší panství poměrně krátce, v letech 1502 až 1547, udělil však Čelákovicím různé městské výsady a práva. Samotný doklad o tom, že tento rod skutečně udělil i městský znak se však nedochoval, ale je tak souzeno ze známých pečetí pocházejících z 16. století. V nich je již doloženo výše popsané znakové znamení, tj. dub doprovázený dvěma erby. Městská práva byla potvrzena také králem Ferdinandem I. v roce 1558 současně s povolením pečetit červeným voskem.

Teď vás zvu na procházku Čelákovicemi v různých ročních období.

Náměstí bylo za komunistické éry dost zničeno, původní stavby zbořeny. Pouze zde zbyla krásná radnice.